CURS NAVIGAȚIE CLASELE D,C și S

APE MARITIME 6 MILE FAȚĂ DE COASTĂ, APE INTERIOARE, MOTOR ȘI VELE

Curs navigație clasele C,D si S

CURS NAVIGAȚIE CATEGORIA D,C și S

First

Cine poate participa la acest curs?

Orice persoană care a împlinit vârsta de 18 ani și care dorește să candideze la evaluarea necesară obținerii certificatului de conducător de ambarcațiune de agrement clasa D+C+S.

Structura cursului

Cursul teoretic este compus din următoarele module: marinărie, manevra și conducerea ambarcațiunii cu motor, COLREG, RND, meteorologie marină, elemente de prim ajutor, comunicatii maritime.

Cursul teoretic se va finaliza cu un test teoretic dupa modelul ANR.

Cursul practic cuprinde următoarele module: insusirea elementelor de siguranta pe o ambarcatiune cu motor, prezentarea mijloacelor de salvare a vieții pe mare individuale si de grup, manevrarea ambarcatiunii cu motor, lucrul cu paramele si alte elemente de matelotaj, manevra “Om la apă”, manevra ambarcațiunii cu vele.

Cursul practic se va finaliza cu o probă practică in compania unui reprezentant ANR.

Domeniile de examinare la examenul teoretic ANR.

CATEGORIA D

– RND – 10 întrebări
– CONDUCEREA ȘI MANEVRA AMBARCAȚIUNII – 8 întrebări
– MARINĂRIE – 8 întrebări

Total – 26 de întrebări

Promovare – minim 22 de răspunsuri corecte

Durata – 60 minute

CATEGORIA C

– COLREG – 8 întrebări
– CONDUCEREA ȘI MANEVRA AMBARCAȚIUNII – 6 întrebări
– MARINĂRIE – 6 întrebări
– NAVIGAȚIE – 6 întrebări

Total – 26 de întrebări

Promovare – minim 22 de răspunsuri corecte

Durata – 60 minute

CATEGORIA S – va fi trecut in certificat pe baza diplomei de absolvire a cursului, dupa promovarea examenului categoria C. 

EXAMEN DIFERENȚĂ CATEGORIA D/C

– RND/COLREG – 10 întrebări

Durata 20 minute

Examene ANR

Curs navigație pentru obținere permis de ambarcațiune de agrement categoriile C,D și S

Cursul de  navigație pentru clasele D,C și S este necesar pentru obtinerea permisului de barca pentru apele interioare (râuri, lacuri, fluvii), ape maritime 6 mile și ambarcatiuni cu vele. Cursul teoretic si practic se desfășoară de luni pana vineri pe velier in Mangalia.

Curs de navigație pentru categoriile C, D și S este ideal pentru cei care doresc să navigheze cu vele, să-și extindă cunoștințele și să câștige experiență pentru a putea conduce un iaht cu vele în siguranță. La sfârșitul acestui curs veți putea conduce un iaht, veți organiza un pasaj și veți naviga pasajul în siguranță.  Vom lucra la tehnicile de manevrare a velierelor și a ambarcațiunilor cu motor și vom dezvolta împreună abilitățile dumneavoastră de skipper.

Ce se studiază la cursul teroretic și practic C,D,S.

 1. Pregătirea ambarcațiunii pentru voiaj. Stabilitatea si flotabilitatea ambarcațiunii. Verificarea echipamentelor electrice, a instalatiei de gaz, a motorului, a echipamentelor electronice. Amararea și securizatea obiectelor in interiorul ambarcațiunii. Folosirea echipamentelor individuale si colective de salvare a vieții pe mare.
 2. Marinărie. Pregătirea parâmelor, strângerea parâmelor pentru depozitare, pregatirea liniilor pentru acostare si preluarea liniilor si a spring-urilor la plecare, noduri marinărești, volta la tachet, pregatirea ancorei, terțarolarea velelor, plecarea de la baliză, legarea de baliză.
 3. Manevra ambarcațiunii cu motor, cu vele sau motor și vele. Acostarea laterală, cu pupa la cheu, la mooring sau la ancoră. Plecarea de la ponton în condiții de vânt si curent. Navigarea cu vele in orice aliură, volte și ampanări, oprirea de urgență (Crash stop), punerea ambarcațiunii in poziție de siguranță prin metoda Heaving-to, manevra iahtului pe vreme rea, acostarea in curent prin glisaj lateral (Ferry gliding).
 4. Ancorarea. Instalația de ancorare. Tipuri de ancore.
 5. Navigație. Lucrul pe harta, stabilirea punctului estimat al ambarcațiunii, calcularea drumului ambarcațiunii CTS (Course to steer), deriva de vânt, deriva de curent, folosirea relevmentelor.
 6. Pilotaj. Realizarea unui plan de pilotaj folosind elemente de pilotaj (linii de tranzit, linii conducatoare, relevmente de pericol, linii de contur pentru navigarea in zone cu restricții).
 7. RIPAM, RND. Cunoașterea semnelor specifice, a luminilor și sunetelor, balizajul IALA, balizajul lateral.
 8. Regulile de drum. Întelegerea practică a RIPAM.
 9. Meteorologie. Interpretarea prognozei meteo marine, folosirea barometrului ca ajutor in prezicerea schimbarilor meteo. Surse de informații meteo.
 10. Lucrări de mentenanța și reparații. Vitalitatea iahtului.
 11. Motoarele marine. Mentenanță, verificări periodice, schimbarea filtrelor, a curelelor și a pompei de apă.
 12. Aprovizionarea ambarcațiunii pentru voiaj.
 13. Gestionarea situațiilor de urgenta. Manevra Om la apa cu motor, cu vele, cu motor si vele. Folosirea stației VHF pentru emiterea alertelor de primejdie, urgență și securitate. Folosirea sistemului DSC și transmiterea alertelor  de rutină si de grup.
 14. Navigația de noapte. Veghea pe timpul nopții, recunoașterea reperelor de navigație, identificarea ambarcațiunilor după lumini, urmărirea planului de pilotaj la intrarea și ieșirea din porturi, stabilirea pozitiei cu ajutorul relevmentelor la farurile vizibile și a curbelor batimetrice. Verificarea cursului de coliziune cu alte ambarcațiuni.
 15. Supraviețuirea pe mare. Mijloace individuale de salvare. Mijloace colective de salvare. Folosirea EPIRB-ului, folosirea transponderului SART, folosirea mijloacelor de comunicație și semnalizare.
 16. Primul ajutor. Elemente de prim ajutor specifice ambarcațiunilor. Asigurarea echipamentului medical adecvat la bordul ambarcațiunii.
 17. Echipamente electronice. Folosirea Chartplotter-ului, a radarului, a NAVTEX-ului, a statiei VHF-DSC.

  Permisul de ambarcațiune pentru categoriile C,D si S se obține în urma examenului organizat de ANR. Urmarește sesiunile de examen pe site-ul nostru. 

  După achiziționarea cursului aveți acces la suport curs permis barcă și la chestionare de examen. Cursul include și un curs navigatie cu vele, practic, pe mare. Tot cursul se va desfașura pe velierul scoală timp de 5 zile.

  Dupa ce ai absolvit un curs navigație te poți prezenta la examenul teoretic la unul din centrele de examen ale ANR.

  Calendar cursuri 2023

  Cumpără cursul pentru tine sau oferă-l

  CADOU

  unui prieten drag.

  Cumpara cursul Categoria D+C+S

  2.750,00 lei

  Echipamente electronic marine pentru ambarcașiuni de agrement la eBoat.ro

  Școala nautica Seafar Yachting
  Curs navigatie
  Școala de navigație Seafar Yachting