March 12, 2018

Day Skipper / Competent Crew 🗓

March 12, 2018

Scoala Day Skipper – 9-13 mai 🗓

Lucrul pe harta si regulamentele internationale de navigatie iti vor deveni familiare dupa primul curs. Elemente de marinarie, meteorologie, siguranta, comunicatii si manevra navei cu vele […]
July 1, 2017

Scoala Day Skipper – 17-18 iulie 🗓

Lucrul pe harta si regulamentele internationale de navigatie iti vor deveni familiare dupa primul curs. Elemente de marinarie, meteorologie, siguranta, comunicatii si manevra navei cu vele […]
June 30, 2017

Scoala Day Skipper – 19-21 iulie 🗓

Lucrul pe harta si regulamentele internationale de navigatie iti vor deveni familiare dupa primul curs. Elemente de marinarie, meteorologie, siguranta, comunicatii si manevra navei cu vele […]